Obecná botanika a fyziologie rostlin (LRR / OBFO)

Cíle předmětu (anotace):
Vybrané kapitoly z obecné botaniky a fyziologie rostlin.
Požadavky na studenta
Požadavky na studenta ke zkoušce OBFO: Znalosti přednášek a vybraných kapitol ze zadané literatury. Absolvovat zápočet před zkouškou. povinná účast ve cvičeních a absolvování zápočtového testu (min. 70% úspěšnost) před zkouškou
Obsah
Část obecná botanika – Rostlinná buňka, organely, mitóza a meióza. – Pletiva a systémy pletiv (členění a funkce), meristémy primární a sekundární. – Morfologie a anatomie kořenů, stavba, význam, metamorfózy, hospodářský význam. – Morfologie a anatomie stonků, stavba, význam, metamorfózy, hospodářský význam. – Morfologie a anatomie jehlic a listů, vývoj, stavba, význam, metamorfózy, hospodářský význam. – Reprodukce rostlin, rozmnožování vegetativní a generativní. – Morfologie a anatomie reprodukčních orgánů, opylení a oplození, květní vzorce. – Morfologie a anatomie semen a plodů, rozšiřování semen, hospodářský význam. Část fyziologie rostlin – Voda a rostlinná buňka, balance vody v rostlinách, voda v životě rostliny. – Minerální látky a jejich asimilace. – Fotosyntéza C3,C4 a CAM rostlin. Fotorespirace. Sacharoza a škrob. – Membrány, transport a translokace ve floému. – Respirace. Klíčení. “ Fytochrom a kontrola rostlinného vývoje světlem. Fyziologie stresu.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
 • Doporučená: Raven P. H., Evert R. F. & Eichhorn S. E. Biology of Plants. W. H. Freeman and Company, New York, 1999.
 • Doporučená: Larcher, W. Fyziologická ekologie rostlin. Academia, Praha, 1998.
 • Doporučená: Dickison W. C. Integrative Plant Anatomy. Harcourt, Academic Press, San Diego, London, Tokyo, 2000.
 • Doporučená: návody ke cvičením http://botany.upol.cz/materialy/?ids[]=460#k460.
 • Doporučená: www.ibotanika.upol.cz.
 • Doporučená: Vinter V. Základy anatomie cévnatých rostlin a anatomický atlas cévnatých rostlin. UP, Olomouc, 2006.
 • On-line katalogy knihoven
Časová náročnost

Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Domácí příprava na výuku

4

Příprava na zápočet

6

Příprava na zkoušku

20

Celkem

30

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
V rámci cvičení zvládnout základní techniky mikroskopování.
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu by student měl být schopen: – Popsat rostlinnou buňku, organely, mitózu a meiózu. – Popsat pletiva a systémy pletiv. – Popsat morfologii rostlinných orgánů. – Vysvětlit reprodukce rostlin. – Popsat funkci vody v životě rostliny. – Popsat funkci minerálních látek a jejich asimilace. – Vysvětlit Fotosyntézu. – Popsat rostlinné membrány, transport a translokace ve floému. Zvládnutí mikroskopických technik a jednoduchých experimentů z fyziologie rostlin. Zvládnutí mikroskopických technik ze stavby rostlinné buňky, anatomie rostlinných pletiv a orgánů. Zvládnutí jednoduchých experimentů z fyziologie rostlin.
Vyučovací metody
 • Přednášení
 • Pozorování
 • Laborování
Hodnotící metody
 • Známkou
 • Písemná zkouška