Laboratorní cvičení z mikrobiologie (LRR / MIKCV)

Cíle předmětu (anotace):
Cílem předmětu je seznámení studentů se základními principy práce s mikroorganismy v laboratorních podmínkách.
Požadavky na studenta
100% účast, odevzdání správně vypracovaných protokolů, splnění bodového hodnocení kontrolních testů a protokolů (minimum 60% v testech, 85% za protokoly).
Obsah
Cvičení je členěno na následující tematické okruhy: 1. Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři. 2. Příprava živných médií a sterilních pomůcek. 3. Kultivace a morfologie mikroorganismů. 4. Aseptická technika a metody izolace mikroorganismů. 5. Metody počítání mikroorganismů. 6. Vliv různých faktorů na růst mikroorganismů. 7. Fyzikální a chemické metody kontroly mikrobiálního růstu. 8. Mikroskopické pozorování mikroorganismů. 9. Základy identifikace bakterií. 10. Eukaryotické mikroorganismy. 11. Přítomnost a analýza mikroorganismů ve vodě a půdě. 12. Mikroorganismy v potravinách.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
Časová náročnost

Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Účast na výuce

40
Domácí příprava na výuku

15

Celkem

55

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
Schopnost aplikace základních mikrobiologických postupů a metod.
Vyučovací metody
  • Pozorování
  • Demonstrace
  • Laborování
Hodnotící metody
  • Analýza výkonů studenta