Informační zdroje v biologii a medicíně (LRR / IZVB)

Cíle předmětu (anotace):
Naučit se pracovat s odbornou literaturou. Naučit se využívat biologické a chemické databáze.
Požadavky na studenta
100%-ní účast na seminářích, 80% úspěšnost u kolokvia
Obsah
Práce s odbornou literaturou. Obecné bibliografické databáze (Pubmed, Web of Science, EBSCO, ProQuest, atd). Plnotextové databáze obecné a vydavatelské. Biotechnologické a medicínské databáze (NCBI, ExPASy, EMBL-EBI, HGNC). Sekvenční a strukturní databáze. Srovnávání sekvencí nukleových kyselin a proteinů. Vyhledávání genů. Funkční genomika. Klasifikace proteinů a proteomika. Posttranslační modifikace proteinů. Fylogenetické studie a srovnávací genomika.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
 • Doporučená: Baxevanis AD, Ouellette BFF. Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins. WileyBlackwell; 3rd Edition edition, 2004.
 • Doporučená: Claverie, J.M. Bioinformatics for Dummies. John Wiley & Sons; 2nd Edition edition, 2006.
 • Doporučená: Sadek, H.A. Bioinformatics: Principles and Basic Internet Applications. Trafford Publishing, 2006.
 • Doporučená: Bishop, M.J. Genetics Databases. Academic Press, 1999.
 • On-line katalogy knihoven
Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Naučit se pracovat s odbornou literaturou. Naučit se využívat biologické a chemické databáze.
Získané způsobilosti
Znát a vysvětlit: Práce s odbornou literaturou. Obecné bibliografické databáze (Pubmed, Web of Science, EBSCO, ProQuest, atd). Plnotextové databáze obecné a vydavatelské. Biotechnologické a medicínské databáze. Sekvenční a strukturní databáze. Srovnávání sekvencí nukleových kyselin a proteinů. Vyhledávání genů. Funkční genomika. Klasifikace proteinů a proteomika. Posttranslační modifikace proteinů. Fylogenetické studie a srovnávací genomika.
Vyučovací metody
 • Přednášení
 • Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
 • Demonstrace
 • Laborování
Hodnotící metody
 • Ústní zkouška
 • Seminární práce