Fyziologie 1 (KPK / FYZ1)

Cíle předmětu (anotace):
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními procesy probíhajícími v organismu na molekulární a buněčné úrovni z pohledu fyziologické chemie a jejich řízením. Studenti jsou dále seznámeni s obecnými principy fyziologie přeměny energií, řízení homeostázy organismu.
Požadavky na studenta
100 % účast na cvičeních základy biochemie,biofyziky,základy odborné latinsko-řecké lékařské terminologie
Obsah
1. Metabolismus a transformace energie 2. Vnitřní prostředí a termoregulace TÉMATA: 1. Makroergní fosfáty, oxidace energetických zdrojů 2. Anaerobní tvorba energie, aerobní tvorba energie z glycidů, aerobní tvorba energie z tuků, produkce energie 3. Využití energetických zdrojů 4. Energetický výdej za bazálních podmínek 5. Dietou indukovaná termogeneze 6. Energetický výdej v různých povoláních a při trávení volného času 7. Energetický výdej při sportu 8. Morfologie a fyziologie buňky, mezibuněčná komunikace 9. Přehled fyziologie nervového systému 10. Imunitní mechanizmy 11. Tělesné tekutiny (složení, rozdělení, význam) 12. Regulace objemu osmolarity a pH 13. Přehled termoregulačních mechanizmů
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Solidní znalosti biologie člověka na středoškolské úrovni, základní znalosti organické chemie a fyziky na středoškolské úrovni.
Získané způsobilosti
Základní přehled činnosti organizmu v klidu a při svalové práci.
Vyučovací metody
  • Přednášení
  • Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Hodnotící metody
  • Známkou
  • Ústní zkouška
  • Písemná zkouška