Cvičení z buněčné biologie (LRR / BUBCV)

Cíle předmětu (anotace):
Praktické vyzkoušení metod používaných v buněčné biologii.
Požadavky na studenta
Podmínkou pro získání zápočtu je 100%-ní účast na cvičení (možnost nahrazení do 2 absencí ze závažných důvodů), splnění všech experimentálních úloh, vypracování protokolů a splnění závěrečného písemného testu.
Obsah
Mikroskopie. Testování chemického složení buněk. Separace buněk a buněčné kultury. Biomembrána, její složení a vlastnosti. Buněčný transport. Osmotické jevy v buňce. Živočišná buňka. Rostlinná buňka. Fluorescenční mikroskopie – princip a aplikace při studiu buňky. Cytochemická lokalizace buněčných komponent. Izolace buněk, počítání buněk. Testy životaschopnosti buněk. Cytotoxicita.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Alberts, B., Bray, D., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (1998). Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Ústí nad Labem, 2000.
  • Doporučená: Paleček, J. Biologie buňky, I. Základy mikroskopické cytologie. UK, Vydavatelství Karolinum, Praha, 1996.
  • Doporučená: Habrová, V. Mikroskopická technika. SPN Praha, 1990.
  • Doporučená: Razin S. E. Plant microtechnique and microscopy. Oxford University Press, Inc., 1999.
  • On-line katalogy knihoven
Časová náročnost
Aktivity Časová náročnost aktivity [h]

Účast na výuce

24
Domácí příprava na výuku

12

Celkem

36

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Praktické vyzkoušení jednoduchých metod používaných v buněčné biologii.
Získané způsobilosti
Zvládnutí metod mikroskopie. Testování chemického složení buněk. Separace buněk a buněčné kultury. Biomembrána, její složení a vlastnosti. Buněčný transport. Osmotické jevy v buňce. Živočišná buňka. Rostlinná buňka. Fluorescenční mikroskopie – princip a aplikace při studiu buňky. Cytochemická lokalizace buněčných komponent. Izolace buněk, počítání buněk. Testy životaschopnosti buněk. Cytotoxicita.
Vyučovací metody
  • Laborování
Hodnotící metody
  • Písemná zkouška
  • Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)
  • Systematické pozorování studenta