Biochemické a molekulární markery v taxonomii (LRR / BMTSB)

Cíle předmětu (anotace):
Biochemické a molekulární markery – principy, rozdělení, příklady použití v taxonomiii, in-vitro kulturách, ochraně genofondu.
Požadavky na studenta
ústní kolokvium – v rozsahu probírané látky
Obsah
Biochemické a molekulární markery – principy, rozdělení, příklady použití v taxonomiii, in-vitro kulturách, ochraně genofondu atd. Somaklonální variabilita. Proteinové markery a izoenzymy. Polyakrylamidová gelová elektroforéza. Specifické a nespecifické barvení proteinů. Chemotaxonomie – principy, skupiny látek, metody studia (plynová a kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie) zpracování dat. Vývoj molekulárních markerů. Fyzické a genetické mapování a mapovací populace. Molekulární cytogenetika. Metody fyzické lokalizace sekvencí DNA na chromozómech a v interfázních jádrech. Využití metod založených na hybridizaci molekul DNA a polymerázové řetězové reakci (PCR) jako zdroje molekulárních markerů a interpretace dat. Využití molekulárních markerů pro klonování a charakterizaci důležitých genů.
Aktivity
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Šípal, Z., Anzenbacher, P., Peč, P., Pospíšil, J., Růžička, I. Biochemie. SPN, Praha, 1992. ISBN 80-04-21738-2.
  • Doporučená: Lewin, B. Genes VII.. Oxford University Press, Oxford, 2000.
  • Doporučená: Wagner, R.P. et al. Chromosomes. A Synthesis. Wiley-Liss, New York, 1993.
  • Doporučená: Tanksley , D.S., Orton, T.J. (eds.). Isozymes in Plant Genetics and Breeding, Part A. Elsevier, Amsterdam – Oxford – New York, 1983.
  • Doporučená: Singh, R.J. Plant Cytogenetics. CRC Press, Boca Raton, 2003.
  • Doporučená: Singh, R.J. Plant Cytogenetics. CRC Press, Boca Raton, 1993.
  • On-line katalogy knihoven
Časová náročnost

Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Příprava na zkoušku

20
Účast na výuce

28

Celkem

48

Předpoklady – další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
Po absolvování kurzu by student měl být schopen: – Charakterizovat a roztřídit biochemické a molekulární markery. – Srovnat principy a využití různých molekulárních a biochemických markerů. – Aplikovat vhodně molekulární a biochemické markery ve výzkumu.
Vyučovací metody
  • Přednášení
Hodnotící metody
  • Známkou