Postup žádosti studentů, kteří neabsolvovali bakalářské studium Experimentální biologie na PřF UP v Olomouci, o uznání odborné způsobilosti „odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků“ podle zákona č. 96/2004 Sb.

Studující jiných bakalářských oborů v prvním ročníku navazujícího studia předloží žádost o uznání předmětů nutných pro výše uvedenou způsobilost. Tuto žádost odevzdá bezprostředně po zápisu na studium k rukám Ing. Jaromíra Mikulíka. Studující bude o dalším postupu informován individuálně.