Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků pro absolventy

S nemalým uspokojením můžeme ohlásit, že dne 22. září 2016 bylo Ministerstvem zdravotnictví definitivně potvrzeno, že absolventi magisterského studijního oboru Experimentální biologie v prezenční formě studia, kteří započali studium v ročníku 2014/2015, mohou požádat o zpětné přiznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků!

Zde je to černé na bílém!

Co je pro to potřeba udělat?

Předně je třeba zkontrolovat průběh svého studia a porovnat absolvované předměty se seznamem předmětů nezbytných pro udělení odborné způsobilosti „odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků“ podle zákona č. 96/2004 Sb.

Pokud jste si jisti, že podmínky pro udělení akreditace splňujete, kontaktujte nás na mail Ing. Jaromíra Mikulíka, PhD.  a pokračujte vyplněním potřebného formuláře na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:

Žádost o přiznání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.

(Pokud tento odkaz nefunguje, využijte seznam formulářů MZ ČR)

Pozor! Tento formulář automaticky ukládá vaši žádost na server MZ ČR a dále ji již není možné opravovat!

Vzor vyplněného formuláře.

 


 

  1. Vytištěnou žádost opatřenou kolkem v hodnotě 500,- dodejte do Laboratoře růstových regulátorů, nejlépe k rukám Ing. Jaromíra Mikulíka, PhD. nebo Mgr. Oty Blahouška.
  2. Dále je potřeba dodat ověřenou kopii diplomu.
  3. My žádost doplníme o potvrzení splnění podmínek pro udělení oprávnění se seznamem absolvovaných předmětů a vše zašleme hromadně na MZ ČR.

 


 
Termín pro dodání žádosti do Laboratoře růstových regulátorů je 31. 10. 2016!

V případě dotazů kontaktujte nás na mail rustreg@upol.cznebo tel 585 634 853.