Informace pro studenty posledních ročníků EXBIO a EXBIRO

Mezní termín pro splnění studijních povinností pro absolventské ročníky zůstává tři týdny před státnicemi.

Termín odevzdání BKP práce obajované v červnu je do 1.6.2020 a DP 25.5.2020!   

Práci bude stačit odevzdat v elektronické podobě a informaci o tom dr. jaromíru Mikulíkovi (jaromir.mikulik@upol.cz) s uvedením emailového, případně telefonního kontaktu na vedoucího a navrženého oponenta. Oponent by měl  být schválen prof. Miroslavem Strnadem.

Každý student před výukou, zkouškou nebo konzultací odevzdá vyučujícímu prohlášení o bezinfekčnosti podepsané vždy ke dni, ve který je přítomen na fakultě. Prohlášení o bezinfekčnosti bude k dispozici v listinné podobě na vrátnici budovy PřF, 17. listopadu 1192/12. Je také k dispozici zde (doc | pdf) a student si jej tedy může vytisknout a podepsat v předstihu. Studenti během přítomnosti na fakultě důsledně dodržují pokyny vyučujících.

Bližší informace týkající se výuky na PřF UP v návaznosti na nouzový stav na stránkách Univerzity Palackého.