Další TOP SCIENCE!!! Michal Karady se podílí na výzkumu reakce rostlinných kořenů na kvalitu půdy

Gratulujeme našemu kolegovi z LRR Michalu Karadymu k článku v prestižním vědeckém časopisu SCIENCE!!!

 

Zpráva Přírodověděcké fakulty UP (text: Jan Kolář, Šárka Chovancová)
Kořeny poznají dobrou půdu od zhutněné. Díky plynu, který působí jako hormon
https://www.prf.upol.cz/…pusobi-jako-hormon-1/

 

Pandey BK, Huang G, Bhosale R, Hartman S, Sturrock CJ, Jose L, Martin OC, Karady M, Voesenek LACJ, Ljung K, Lynch JP, Brown KM, Whalley WR, Mooney SJ, Zhang D, Bennett MJ (2021) Plant roots sense soil compaction through restricted ethylene diffusion. Science 371(6526): 276-280. DOI: 10.1126/science.abf3013

Snímky byly získány pomocí rentgenové počítačové tomografie: University of Nottingham


 

Mutant roots reveal how we can grow crops in damaged soils
by Malcolm Bennett, Bipin Pandey and Sacha Mooney, The Conversation
https://phys.org/…/2021-01-mutant-roots-reveal-crops…

Hard to crack research reveals how crop roots penetrate hard soils
by University of Nottingham
https://phys.org/…/2021-01-hard-reveals-crop-roots…

22.1.2021