Témata disertačních prací pro školní rok 2021/2022

Zde naleznete témata disertačních prací vypisovaná pro aktuální akademický rok. Témata jsou průběžně doplňována.


 

 

Školitel: Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc.Konzultant: doc. MVDr. Ivona Foitová, Ph.D.

 

 1. Diverzita druhů Entamoeba u orangutanů a amebicidní aktivita vybraných rostlin Indonesie

 


 

Školitel: prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

Experimentální biologie:

 1. Úloha fotoreceptorů modrého světla v citlivosti rostlin k abiotickým stresům
 2. Molekulární mechanizmy hormonální a světelné signalizace ve výhonech a kořenech při reakcích k abiotickému stresu

 

Fisherovské stipendium/J.L. Fisher Scholarship:

 1. Molecular mechanisms of hormone and light signalling in shoots and roots in responses to abiotic stress

 


 

Školitel: Mgr. Michal Karády, PhD.

 

 1. Metabolismus S-adenosylmethioninu v rostlinách

 


 

Školitel: Mgr. Martina Kopečná, Ph.D.

 

 1. Studium metabolických drah spojených s nadrodinou aldehyddehydrogenas v rostlinách

 


 

Školitel: doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.

 

 1. Studium základních mechanismů hormonální homeostázé zprostředkované GH3 v rostlinách

 


 

Školitel: doc. Lucie Plíhalová, PhD.

 

 1. Syntéza a biologické vlastnosti derivátů přirozeně se vyskytujících heterocyklů

 


 

Školitel: RNDr. Jiří Pospíšil, PhD.

 

 1. Vlastnosti a biologické aplikace giberelinů, rostlinných růstových regulátorů, a jejich (ne)přírodních derivátů
 2. Vlastnosti a biologické aplikace přírodních a syntetických derivátů odvozených od rostlinných sekundárních metabolitů fenylpropanoidového typu

 


 

Školitel: prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

 

 1. Vliv rostlinných růstových regulátorů na vývoj rostlin

 


 

Školitel: Mgr. Jiří Voller, Ph.D.

 

 1. Látky přírodního původu v reprodukční medicíně a kryoprezervaci

 


 

Školitel: RNDr. Marek Zatloukal, Ph.D.

 

 1. Syntéza a biologická aktivita nových cytokininových nukleosidů