Témata disertačních prací pro školní rok 2020/2021

Zde naleznete témata disertačních prací vypisovaná pro aktuální akademický rok. Témata jsou průběžně doplňována.


 

Školitel: Nuria De Diego Sanchez, Ph.D.

Fisherovské stipendium/J.L. Fisher Scholarship:

 1. Characterization of the mode of action of biostimulants

 

 


 

Školitel: Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc.

 

 1. Příprava a biologická aktivita nových cytokininových konjugátů
 2. Nové metody isolace a kvantifikace fytohormonů

 


 

Školitel: prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

 

 1. Úloha fotoreceptorů modrého světla v toleranci rostlin k abiotickému stresu

 

Fisherovské stipendium/J.L. Fisher Scholarship:

 1. The role of blue light photoreceptors in plant tolerance to abiotic stress

 


 

Školitel: Mgr.  Jiří Grúz, PhD.

 

 1. Identifikace a charakterizace nových sulfatovaných metabolitů v rostlinách

 


 

Školitel: Mgr.  Radek Jorda, PhD.

 

 1. Modulace aktivity jaderných receptorů ve vztahu k nádorovým onemocněním

 


 

Školitel: doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.

 

 1. Studium biosyntézy fytohormonů na subcelulární úrovni
 2. Vliv rostlinných regulátorů růstu na růst a vývoj rostlin

 


 

Školitel: Mgr. Aleš Pěnčík, PhD.

 

 1. Metabolické profilování fytohormonů na úrovni buněčných organel

 


 

Školitel: Mgr.  Ondřej Plíhal, PhD.

 

 1. Transkriptomické přístupy ke studiu propojení cytokininové a auxinové dráhy v rostlinné organogenesi a při stresových odpovědích

 


 

Školitel: doc. Lucie Plíhalová, PhD.

 

 1. Vývoj nových derivátů fytohormonů se zvýšenou biologickou dostupností

 


 

Školitel: RNDr. Jiří Pospíšil, PhD.

 

 1. Vlastnosti a biologické aplikace giberelinů, rostlinných růstových regulátorů, a jejich (ne)přírodních derivátů
 2. Vlastnosti a biologické aplikace přírodních a syntetických derivátů odvozených od fenylpropanoidů, rostlinných sekundárních metabolitů

 


 

Školitel: Mgr. Danuše Tarkowská, PhD.

 

 1. Biosyntéza přírodních terpenoidů